noor azli
DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Sains Maklumat / Multimedia & Adventural Games
Kelulusan :
• Ph.D Sains Maklumat, UKM
M.A  Pendidikan, UM
B.A Teknologi Maklumat, UIAM
dr syukri
PROF. MADYA DR. MOHAMAD SYUKRI BIN ABD RAHMAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Balaghah Arab
Kelulusan :
• Ph.D Balaghah, UM
M.A  Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua, Khartoum
B.A Hadith (Hons), Universiti Al-Azhar, Mesir
dr hamidun
DR. HAMIDUN BIN MOHAMAD HUSIN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Tasawuf / Ajaran Sesat
Kelulusan :
• Ph.D Da'wah & Pengurusan Islam, USIM
M.A  Ilmu Wahyu & Warisan Islam, UIAM
B.A Ilmu Wahyu & Warisan Islam, UIAM
normazaini
DR. NORMAZAINI BINTI SALEH
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Pengurusan
Kelulusan :
• Ph.D UKM
M.A Pentadbiran Perniagaan, UKM
B.A Kewangan, UiTM
Diploma Pengajian Perniagaan, UiTM
prof madya dr mariam
PROF. MADYA DR. MARIAM BINTI ABD MAJID
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Metodologi Dakwah, Psikologi Dakwah & Usuluddin
Kelulusan :
• Ph.D Metodologi Dakwah, UM
M.A Usuluddin, UM
B.A Usuluddin, UM
nor hakimah
DR. NOR HAKIMAH BINTI HAJI MOHD NOR
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Pelaburan Langsung Asing & Pembangunan Kewangan
Kelulusan :
• Ph.D, UKM
M.A Sains (Perbankan & Kewangan),
  Loughborough University, UK
B.A Pentadbiran Perniagaan,(UiTM)
noradha
PROF. MADYA DR. NOR'ADHA BT ABD HAMID
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang
Kelulusan :
• Ph.D (Undang-Undang), (UKM)

M.A Undang-Undang, (UKM)
B.A Undang-Undang, (UIAM)

haron husaini
DR. MUHAMMAD HARON BIN HUSAINI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Pendidikan Bahasa & Literasi
Kelulusan :
• Ph.D (Pendidikan Bahasa Dan Literasi),(UM)

M.A Sains (Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua), (UIAM)
B.A Pengajian Islam & Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir

nasimah
DR. NASIMAH BINTI ABDULLAH
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Pengajian Linguistik Arab (Terjemahan)
Kelulusan :
• Ph.D (Pengajian Linguistik Arab), (UIAM)

M.A Sains (Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua), (UIAM)
B.A Bahasa & Kesusasteraan Bahasa Arab, (UIAM)

farhah
DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Al-Quran & Hadith
Kelulusan :
• Ph.D (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah), (UKM)

M.A Usuluddin, (UM)
B.A Usuluddin, (UM)