faeez
DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Pendidikan & Perkaedahan
Kelulusan :
• Ph.D (Pendidikan Islam), (UTM)
M.A Sains (Pendidikan), (UTM)
B.A Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah), (UniSZA)
abur
DR. ABUR HAMDI USMAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Tafsir & Ulum Al-Quran
Kelulusan :
• Ph.D (Usuluddin & Falsafah), (UKM)
M.A (Usuluddin & Falsafah), (UKM)
B.A Usuluddin Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir
Diploma Usuluddin & Falsafa, (INTIS)
dr mokmin
DR. MOKMIN BIN BASRI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Polisi Maklumat
Kelulusan :
• Ph.D Polisi Informasi, (UKM)
M.A Komputer & Aplikasi Perisian (UCLAN), Preston, England
B.A Teknologi Maklumat, (UiTM)
zetty
DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Padagogi Pendidikan Islam & Penyelidikan Kualitatif Pendidikan Islam
Kelulusan :
• Ph.D Pendidikan Islam (UKM)
M.A Pengajaran Pendidikan Islam, (UIAM)
B.A Ilmu Wahyu (Al-Quran & Al-Hadith), (UIAM)