VISI 

Menjadi Pusat Pengajian siswazah yang cemerlang dan berinovasi dalam melahirkan ilmuan Islam, selaras dengan visi KUIS

   MISI 

Bertekad ke arah pengurusan akademik yang bersistematik, berintelek dan berkolaborasi dengan menawarkan multidisiplin ilmu yang berteraskan al-Quran dan al-Sunnah

   MOTO
  • رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 

  • Bermaksud: "Yaa Rabb, tambahkanlah ilmu bagiku".
   OBJEKTIF
  • Bertekad ke arah pengurusan PPS yang bersistematik dan mesra pelanggan.

  • Menawarkan program akademik bermultidisiplin ilmu yang unik dan mengintegrasikan ilmu aqli serta naqli.

  • Memastikan penyeliaan pasca siswazah yang dinamik.

  • Melahirkan siswazah yang kreatif, kritis, berdaya saing, berwibawa dalam bidang akademik dan penyelidikan serta berkeperibadian mulia berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah

  • Menjadi pakar rujuk dalam dunia penyelidikan dan penerbitan dalam multidisiplin ilmu.