Nama Kepakaran  Sijil

NORFAZILA BINTI AB HAMID    
Pensyarah Kanan        
Jabatan Peradaban & Potensi Insan
Pusat Pengajian Teras

Linguistik Bandingan & Dialektologi

 1. Doktor Falsafah Linguistik
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 2. Sarjana Sastera (Linguistik)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 3. Sarjana Muda Sastera (Linguistik & Persuratan Melayu)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

HAIROL ANUAR BIN MAK DIN    
Pensyarah Kanan    
Jabatan Peradaban & Potensi Insan 
Pusat Pengajian Teras  
  

Kenegaraan & Peradaban

 1. Doktor Falsafah Peradaban Islam
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 2. Sarjana Pentadbiran Awam
  Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Perancangan & Pengurusan Pebangunan)
  Universiti Sains Malaysia (USM)

SARIFAH BINTI ISMAIL @ MANJA
Pensyarah
Jabatan Perakaunan
Fakulti Pengurusan & Muamalah

Perakaunan 

 1. Doktor Falsafah
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 2. Sarjana Perakaunan
  Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 3. Diploma Perakaunan
  Universiti Teknologi Mara (UiTM)

MD NOOR BIN HUSSIN    
Pensyarah Kanan
Jabatan Pengajian Bahasa & Linguistik Arab
Fakulti Pengajian Perdaban Islam   
   

Linguistik Arab 

 1. Doktor Falsafah (Pengajian Linguistik Arab)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 2. Sarjana Sains Kemanusiaan (Pengajian Linguistik Arab)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

MOHD MUSTAFFA BIN JUSOH @ YUSOFF    
Pensyarah
Jabatan Syariah
Fakulti Pengajian Perdaban Islam

Syariah & Tokoh

 1. Doktor Falsafah Syariah & Kehakiman
  Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 2. Sarjana Syariah
  Saddam University For Islamic Studies, Baghdad
 3. Sarjana Muda Syariah
  University Of Jordan, Amman

MARIAM BINTI MAT DAUD
Pensyarah
Jabatan Pengajian Bahasa & Linguistik Arab
Fakulti Pengajian Perdaban Islam   


Literasi Arab

 1. Doktor Falsafah (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 2. Sarjana Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

MUHAMMAD YOSEF NITEH
Pensyarah
Jabatan Kefahaman & Pemikiran Islam
Pusat Pengajian Teras

Syariah (Fiqh & Usul)

 1. Doktor Falsafah Peradaban Islam
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 2. Sarjana Fiqh & Usul Fiqh
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Sarjana Muda (Fiqh & Usul Al-Fiqh)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR
Pensyarah
Jabatan Komunikasi
Fakulti Pengurusan & Muamalah

Komunikasi Media Baharu

 1. Doktor Falsafah (Komunikasi)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 2. Sarjana Sains Kemanusiaan (Komunikasi)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Komunkasi)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
PHAYILAH YAMA
Pensyarah
Jabatan Al-Quran & Al-Sunnah
Fakulti Pengajian Peradaban Islam


Al-Quran & hadith
 1. Doktor falsafah (PhD)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 2. Sarjana Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Sarjana Muda Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
  Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

LATIFA BIBI BINTI MUSAFAR HAMEED
Pensyarah
Jabatan ekonomi
Fakulti Pengurusan & Muamalah

Ekonomi Pembangunan

 1. Doktor falsafah (PhD)
  Universiti Malaya (UM)
 2. Sarjana Ekonomi
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 3. Sarjana Muda Ekonomi
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Jumlah Pelawat

032980
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lepas
29
224
619
1207

Pautan

Pusat Pengajian Siswazah (PPS)
address  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA   gps  2.891009, 101.788373
tel +603 8911 7000    faks +603 8911 7077    emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (umum) / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (kemasukan) / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (laman web)
Hakcipta © Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor | Paparan terbaik menggunakan browser terkini (desktop dan telefon pintar)

2015 © Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor